Глобална коалиция за демокрация

Информация

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Какво е пряка демокрация? Какви са нейните инструменти, какви са нейните процедури и къде се практикува пряка демокрация? И говорейки за пряка демокрация на маждународно ниво, как може Европейският съюз да стане по-демократичен?
 

Получете отговор на тези и на много други въпроси по-долу!

 

Image by swissinfo.ch (Screenshot of film)
В условията на демокрация, властта е в ръцете на хората. Ето защо хората трябва да имат правото да вземат решения на местно, регионално, национално и...
Democracy International използва терминологията на пряката демокрация – гражданска инициатива, задължителен референдум и плебисцит- по следния начин:
Democracy International is a partner of the ECI Support Centre
Европейската гражданска инициатива (ЕСI) дава на гражданите правото да участват директно в законодателния процес на Европейския съюз. Щом дадено...
Честното, демократично и всеобщо европейско гласуване е основна част от мисията на Democracy International и централна тема в дейностите на...
Photo by Jorma Bork, pixelio.de
Всеки има право на достъп до информация, свързана с работата на правителството. Свободата до информация е жизненоважна, защото само когато гражданите...
The Website of the Direct Democracy Navigator
Навигаторът за пряка демокрация съдържа световни практики и процедури на пряка демокрация. Той е глобална съвместна информационна платформа, създаден...

Колегия

Democracy International e асоциация, регистрирана в Германия
(eingetragener Verein e.V.).

Gürzenichstraße 21 a-c
50667 Кöln
Германия
Телефон: +49 (0) 221 669 66 50
Fax: +49 (0) 221 669 66 599
Email: contact@democracy-international.org

Amtsgericht Köln
VR-Nr. 17139

Пълен отпечатък

Банкова сметка за дарения

Democracy International e.V.
IBAN: DE 58370205000001515101
BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft
Konto: 1515101
BLZ: 37020500

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Последвайте ни

randomness