Глобална коалиция за демокрация

Инициатива на гражданите на Европейския съюз (ECI)

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Democracy International is a partner of the ECI Support Centre

Инициатива на гражданите на Европейския съюз (ECI)

Европейската гражданска инициатива (ЕСI) дава на гражданите правото да участват директно в законодателния процес на Европейския съюз. Щом дадено предложение е подкрепено с потвърдени един милион подписи на европейски граждани, Европейската комисия е задължена да отчете това предложение.

 

 

 

 

Оттук Европейската комисия може, но не е длъжна да предприема стъпки за ново законодателство, което означава, че ЕCI не е инструмент за вземане на решения. Конкретните правни процедури за започване на гражданска инициатива са определени в Наредба на ЕС 211/2011. Можете да проверите и да подпише всички текущи инициативи на гражданите на ЕС на официалния сайт на Европейската комисия.

История на ECI

Вследствие усилията и действията на Democracy International, ECI е включена в Договора за ЕС и официално влиза в сила на 1 април 2012. Въвеждането на ECI е резултат на няколко кампании, като работата ни тогава беше свързана с улесняването на правилата при прилагането й.

Прочетете историята зад  ECI  от юни 2003-та, дело на Микаел Ефлер. Той и Карстен Берг успешно лобират за включването на гражданска инициатива в работната конституция. Микаел Ефлер работи и за германската неправителствена организация Mehr Demokratie.

Кампанията за ECI

Ние, заедно с The ECI Campaign, работехме години наред за незабавното въвеждане на ECI. През 2006/2007 получихме допълнителна подкрепа от 110 НПО и 41члена на Европейския парламент.

Подкрепата за ECI
Democracy International е партньор на Центъра за поддръжка на ECI  - съвместна инициатива на Европейската служба за гражданско действие и Европейския институт за референдум и инициативи. Целта на центъра е да съветва и подпомага инициаторите на ECI относно как се стартира и прилага Европейската гражданска инициатива. За целта центърът създаде мобилно приложение, което следи и анализира развитието на ECI. Можете да се запознаете с апликацията, както и с кода за достъп в следния документ:

Промени в ЕCI

През 2015, когато ще се навършат три години от въвеждането на ЕCI, Европейската комисия трябва да представи доклад на Европейския парламент и Съвета, както е заложено в член 22 от наредбата на ЕCI. Това е отлична възможност за гражданските организации, политиците и държавните служители да представят предложенията си възможни промени на ЕCI. През март 2014-та Европейската служба за гражданско действие (ECAS) вече публикува писмен доклад, съдържащ различни предложения, дело на членовете на Центъра за поддръжка на ЕCI за промени в ECI:

- Повишаване прозрачността в процеса на вземане на решения и изясняване методите и процедурите, предприети от Европейската комисия да регистрира или откаже ECI

- Европейските институции трябва да подпомагат инициаторите на различни ECI с превода на всяка регистрирана ECI.

- Улесняване достъпа до финансиране- Осигуряване на време на инициаторите на ЕCI след регистрацията, за да могат да проведат кампания.

- Удължаване срока за събиране на подписи на 18-24 месеца (в момента е 12 месеца)

- Предоставянето на възможност на граждани на трети страни и на юридически лица да подписват ECI, съгласно член 20 (2) от Договора за ЕС.

 

Teaser

The panel of the ECI Conference in Brussels on 10 December 2014
The European Citizens’ Initiative (ECI) is a phenomenal tool of transnational direct democracy, allowing citizens to directly influence agenda-...
Clivia Conrad and Erhard Ott of the German trade union ver.di follows the hearing
“Right2water” is the first European Citizens’ Initiative (ECI) in history that has been subject to a hearing at the European Parliament in Brussels....
More than seven countries reach necessary quorum - Yesterday, the European Citizens' Initiative (ECI) "Water is a human right" jumped over the last...
This briefing contains 2 essays. The first one focus on the progress made by the ECI. The second one feautures the initiative "Right2Water", the...
The European Citizens’ Initiative (ECI) has been one year in practice, but neither EU politicians nor civil society organisations are happy with the...

Колегия

Democracy International e асоциация, регистрирана в Германия
(eingetragener Verein e.V.).

Gürzenichstraße 21 a-c
50667 Кöln
Германия
Телефон: +49 (0) 221 669 66 50
Fax: +49 (0) 221 669 66 599
Email: contact@democracy-international.org

Amtsgericht Köln
VR-Nr. 17139

Пълен отпечатък

Банкова сметка за дарения

Democracy International e.V.
IBAN: DE 58370205000001515101
BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft
Konto: 1515101
BLZ: 37020500

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Последвайте ни

randomness