Глобална коалиция за демокрация

Новинарски архив

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Тук можете да намерите всички бюлетини, архивирани по хронологичен ред.

07-05-2013
Democracy groups, come together in our Council!
01-04-2013
Happy Birthday, ECI?!
05-03-2013
Direct Democracy along the Danube
04-02-2013
ABC – Democracy International in the first month of 2013
02-01-2013
2012 - 366 Days Democracy International
07-12-2012
Travelling for the cause of direct democracy
01-10-2012
On Democracy in Ireland, Switzerland and the EU
05-09-2012
Back to work - new logo and EU convention
11-08-2012
Spotlight on Ideas and Actions
31-07-2012
Back from Burgas – Report and latest news
22-06-2012
Summer Academy and latest news
09-05-2012
Invitation Summer Academy
17-02-2012
More Democracy in Europe
07-02-2012
Direct Democracy Navigator
09-09-2011
The voice of the Citizens

Страници

Колегия

Democracy International e асоциация, регистрирана в Германия
(eingetragener Verein e.V.).

Gürzenichstraße 21 a-c
50667 Кöln
Германия
Телефон: +49 (0) 221 669 66 50
Fax: +49 (0) 221 669 66 599
Email: contact@democracy-international.org

Amtsgericht Köln
VR-Nr. 17139

Пълен отпечатък

Банкова сметка за дарения

Democracy International e.V.
IBAN: DE 58370205000001515101
BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft
Konto: 1515101
BLZ: 37020500

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Последвайте ни

randomness