Глобална коалиция за демокрация

Прозрачност & Демокрация

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Photo by Jorma Bork, pixelio.de

Прозрачност & Демокрация

Всеки има право на достъп до информация, свързана с работата на правителството. Свободата до информация е жизненоважна, защото само когато гражданите са правилно информирани, те могат да участват в политиката.

Гражданите имат право да получават достъп до информация за работата и решенията на публичните власти. Този достъп е от ключово значение за гражданите и техния политически избор, за журналистите и техните разследвания, за инвеститорите и техните бизнесначинания. Същевременно и опозиционните сили се нуждаят от информация, за да могат да контролират действията на правителаството.

Съществуват съществени разлики в правните системи на различните страни относно достъпа до информация. Обикновено информацията се представя при отправено запитване – всеки може да отправи въпрос. Властите трябва да дадат отговор в определен период от време. В Норвегия например, отговорът трябва да бъде предоставен в рамките на два дни. В повечето страни този срок е един месец.

Правно положение

Правото на информация е залегнало в редица международни споразумения, включително чл. 10 от Декларация за правата на човека и чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека. Повечето страни имат специални закони за регулиране на детайлите, които третират въпроси като защитата на личните данни и търговски тайни.

Информационен достъп и Центърът за право и информация изследваха правното обостановка из целия свят и публикуваха класация на правата за достъп до информация в 93 държави. Това класиране обаче не дава представа за влиянието на администрацията върху свободното получаване на информация. Само културата на открито и прозрачно управление може да доведе до прозрачност, без каквито и да било законови изисквания.

Информационна свобода в Европейския съюз

Европейският съюз третира достъпа до информация в чл. 6 от Договора за ЕС. Параграф 1049/2001 постановява детайлите. Предвижда се, че институциите трябва да отговорят на дадено искане за информация в рамките на 15 дни. Също така всеки може да поиска подкрепа от Европейския омбудсман, ако отговорът не е задоволителен. Съществува и т.нар. РSI-директива (2003/98/ЕО), която регулира повторното използване на информация за страните членки на ЕС.

Хамбург: граждани с пробив към прозрачност

В посочената по-горе класация за правата до достъпа към информация Германия е класирана в долната част -10. Страната има дълги традиции в поверителността и това е една от причините за това място. Една инициатива, учредена от Mehr Demokratie (член на Democracy International), Transparency International и Chaos Computer Club, създаде отворена  Wiki страница и покани всеки гражданин да участва в написването на нов закон за прозрачност.

Групата започна гражданска инициатива с цел провеждане на референдум около датата на провеждане на (бъдещите) федералните избори в Германия през септември 2013 г. Но до референдум така и не се стигна: хамбургският местен парламент поканени инициаторите да представят идеите си и превърна предложението в закон през лятото на 2012-та година.

Законът (кратка версия, пълна версия) изисква местната власт да публикува проактивно информация в специален информационен регистър, който се очаква да бъде въведен през лятото на 2014 г. Примерът на Хамбург още един пък доказва влиянието, което има пряката демокрация за политически натиск, който от своя страна довежда до приемането на законодателство дори без да е проведен референдум.

Колегия

Democracy International e асоциация, регистрирана в Германия
(eingetragener Verein e.V.).

Gürzenichstraße 21 a-c
50667 Кöln
Германия
Телефон: +49 (0) 221 669 66 50
Fax: +49 (0) 221 669 66 599
Email: contact@democracy-international.org

Amtsgericht Köln
VR-Nr. 17139

Пълен отпечатък

Банкова сметка за дарения

Democracy International e.V.
IBAN: DE 58370205000001515101
BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft
Konto: 1515101
BLZ: 37020500

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Последвайте ни