Глобална коалиция за демокрация

Пряка демокрация

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Image by swissinfo.ch (Screenshot of film)

Пряка демокрация

В условията на демокрация, властта е в ръцете на хората. Ето защо хората трябва да имат правото да вземат решения на местно, регионално, национално и международно ниво. Нашата цел е създаването на задължителни граждански инициативи и задължителни референдуми. Какво означават тези инструменти на пряката демокрация?

 

 

Подкрепена от определено количество подписи, гражданската инициатива е всъщност заявление за референдум относно данено законово предложение, изготвено от гражданите. Референдумът е следващата, втората стъпка. При задължителния референдум определени въпроси са предоставени на гражданите за одобрение (напр. изменения в конституцията или членство в международна организация).

Пряката демокрация трябва да следва справедливи и прозрачни правила, и не трябва да бъде ограничавана от кворуми или каквито и да било други бариери.

Дневният ред Democracy International е съобразен с "Кодекс на добрите практики при референдуми", публикуван от Венецианската комисия, която посочва безпристрастните критерии при прилагането на пряка демокрация. Венецианската комисия е създадена от Съвета на Европа, за да дава съвети на държави по конституционни въпроси, и Кодексът е изготвен на базата на европейското разбиране за общо, равноправно, свободно и тайно гласуване.

Венецианската комисия определя условията за прилагане на тези принципи, както и специфични правила, които да регулират провеждането на референдуми, включително "зачитането на основните права", "наблюдение на референдумите" и наличието на "ефективна система за обжалване". Можете да намерите повече информация в „Кодекс на добрата практика за референдумите”.

 

 

 

 

Колегия

Democracy International e асоциация, регистрирана в Германия
(eingetragener Verein e.V.).

Gürzenichstraße 21 a-c
50667 Кöln
Германия
Телефон: +49 (0) 221 669 66 50
Fax: +49 (0) 221 669 66 599
Email: contact@democracy-international.org

Amtsgericht Köln
VR-Nr. 17139

Пълен отпечатък

Банкова сметка за дарения

Democracy International e.V.
IBAN: DE 58370205000001515101
BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft
Konto: 1515101
BLZ: 37020500

Абонирайте се

за нашите новини, анализи и виждания за пряка демокрация по света!

 

Subscribe

Последвайте ни