De wereldwijde coalitie voor democratie

Directe Democratie

Abonneer je

op ons nieuws, onze analyses en onze reportages over directe democratie in de wereld!

Subscribe

Image by swissinfo.ch (Screenshot of film)

Directe Democratie

In een democratie ligt de macht bij het volk. Daarom moet een volk het recht hebben zelf beslissingen te nemen, op lokaal, regionaal, nationaal en transnational niveau. Ons doel is het bindend burgerinitiatief en het verplichte referendum tot stand te brengen. Waar gaat het in deze direct-democratische instrumenten precies over?

 

 

Het burgerinitiatief is een aanvraag om een referendum te houden over een wetsvoorstel, dat burgers hebben opgesteld. Daarom wordt het ondersteund door een voorgeschreven aantal handtekeningen. De volgende stap is het eigenlijke referendum. Een verplicht referendum is een instrument om burgers bepaalde problemen ter goedkeuring voor te leggen (grondwetswijzigingen bijvoorbeeld).

Directe democratie moet duidelijke en transparante regels volgen, en mag niet door quorums of andere drempels worden ingeperkt. Democracy International volgt daarbij de „Code of Good Practice on referenda“, met gerechtvaardigde criteria voor directe democratie, zoals gepubliceerd door de Commissie van Venetië. Deze Commissie werd door de Raad van Europa opgericht als een adviesorgaan voor grondwetkwesties. Haar Code is gebaseerd op in de Europese traditie verankerde principes van algemeen, gelijk, vrij en geheim stemrecht.

De Commissie van Venetië (Venice Commission) definieert de woorwaarden om deze principes in praktijk te brengen, plus de specifieke regels om referenda uit te voeren. Hieronder het “respecteren van grondrechten”, “toezicht op referenda” en het bestaan van een “efficiënt systeem van beroep”. Meer info in "Code of Good Practice on Referenda".

More Information: "What’s a people’s or citizens’ initiative?", Film by Michele Andina, swissinfo.ch

 

 

 

Stempel

Democracy International is een in Duitsland geregistreerde vereniging
(eingetragener Verein e.V.).

Gürzenichstraße 21 a-c
50667 Keulen
Duitsland
Tel.: +49 (0) 221 669 66 50
Fax: +49 (0) 221 669 66 599
Email: contact@democracy-international.org

Amtsgericht Köln
VR-Nr. 17139

Volledige imprint hier

Bankrekening

Democracy International e.V.
IBAN: DE 58370205000001515101
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft

Abonneer je

op ons nieuws, onze analyses en onze reportages over directe democratie in de wereld!

Subscribe

Volg ons op