De wereldwijde coalitie voor democratie

Verklarende woordenlijst

Abonneer je

op ons nieuws, onze analyses en onze reportages over directe democratie in de wereld!

Subscribe

Wat betekenen de centrale begrippen van directe democratie: volksinitiatieven, verplicht referendum en plebisciet?

Term Meaning
EU burgerinitiatief

is een procedure en een politiek recht dat een zeker aantal burgers toelaat eigen voorstellen op de politieke dagorde te plaatsen.
De procedure wordt ingeleid door een voorgeschreven aantal kiesgerechtigden

Verplicht referendum

Deze procedure wordt automatisch bij wet (meestal de grondwet) ingezet en vereist dat de kiezers bepaalde kwesties voorgelegd worden ter goedkeuring of ter verwerping.

Plebisciet

of volksraadpleging, is een methode die uitsluitend binnen de controle van de overheid valt. In deze vorm zijn auteur van het voorstel en initiatiefnemer van de procedure één en dezelfde. Het betreft hier geen directe democratie, zoals bij een burgerinitiatief of een bindend referendum.

The Website of the Direct Democracy Navigator
De navigator voor Directe Democratie schetst wereldwijde direct-democratische methodes en praktijken. De navigator voor Directe Democratie schetst...

Stempel

Democracy International is een in Duitsland geregistreerde vereniging
(eingetragener Verein e.V.).

Gürzenichstraße 21 a-c
50667 Keulen
Duitsland
Tel.: +49 (0) 221 669 66 50
Fax: +49 (0) 221 669 66 599
Email: contact@democracy-international.org

Amtsgericht Köln
VR-Nr. 17139

Volledige imprint hier

Bankrekening

Democracy International e.V.
IBAN: DE 58370205000001515101
BIC: BFSWDE33XXX
Bank für Sozialwirtschaft

Abonneer je

op ons nieuws, onze analyses en onze reportages over directe democratie in de wereld!

Subscribe

Volg ons op