the global coalition for democracy

EU-Burgerinitiatief

Raised hands in support for the ECI

EU-Burgerinitiatief

Het Europees Burgerinitiatief (European Citizens’ Initiative – ECI) is een uniek instrument voor transnationale democratie.  Het verschaft burgers het recht om rechtstreeks deel te nemen aan het opstellen van EU’s wetgevende agenda. Na binnen het jaar een milioen handtekeningen van minstens zeven lidstaten te hebben verzameld verzoekt een ECI de Europese Commissie het voorstel in overweging te nemen.

Het ECI is de vrucht van hardnekkig druk uitoefenen en campagnewerk, dat Democracy International samen met een coalitie van 110 plaatselijke middenveldsleden en 41 EU-parlementsleden gevoerd heeft. Deze gecoördineerde inspanningen zijn gestart tijdens de Conventie over de Toekomst van Europa (2001-2002) en mondden uit in de opname van het ECI in het Verdrag van Lissabon (Art. 11, 2009). Lees het verslag van onze campagnevoerder Michael Efler uit 2003, waarin hij beschrijft hoe hij samen met Carsten Berg met succes lobbyde voor de opname van het ECI in het grondwetsontwerp: Story of the European Citizens' Initiative.

ECI-hervorming

Het ECI werd rechtsgeldig in april 2012. De eerste herziening van het ECI is gepland in april 2015. Tijdens het herzieningsproces zal de Commissie een rapport voorleggen voor de uitwerking van de ECI-regeling, met een visie op een mogelijke herwerking, waarop het Europees Parlement zal reageren met verdere aanbevelingen. Het is vanzelfsprekend dat dit nog prille instrument bijsturing en fijnafstelling vereist. Overigens heeft ervaring – van de kant van ECI-organisatoren en EU-ambtenaren – beduidende tekorten aan het licht gebracht. Democracy International heeft het op zich genomen hard te ijveren voor een integrale verbetering van de ECI-regeling.

Problemen in het ECI-ontwerp hebben het campagnevoerders tijdens hun ECI-acties behoorlijk moeilijk gemaakt – daaronder wettelijke obstakels, technische aangelegenheden en bureaucratische hindernissen. Bovendien bestaat er weinig garantie dat een succesvol ECI een echte impact zal hebben op de EU-wetgeving.

Vanuit diverse Europese hoeken klonk de bezorgdheid dat, indien er in 2015 geen ernstige bijsturing van de ECI-regeling komt, dit democratisch instrument een zekere dood sterft.

Toch biedt de herziening ruime perspectieven op verbetering. Democracy International heeft, samen met het ECI Support Centre, de hele procedure geanalyseerd, praktische ervaringen onderzocht,  en aanbevelingen ontwikkeld om de ECI-regeling bij te werken. Onze hervormingsvoorstellen houden in:

Toegankelijkheid verbeteren

1. Wanneer de Commissie weigert een ECI-voorstel te registreren moet ze de redenen van haar voorbehoud kenbaar maken en de mogelijkheid voorzien dat voorstellen tot drie maal toe herwerkt en opnieuw ingediend kunnen worden.

2. Een niet verplicht EU-register invoeren met naam, land van verblijf, nationaliteit en geboortedatum, met de bedoeling gegevensvereisten te vereenvoudigen en eenvormig te maken, plus aan alle burgers, ongeacht hun verblijfplaats, het signatuurrecht te garanderen.

3. Het ECI meer bekendheid geven door het te promoten onder de Commissiebladzijde “Uw EU-rechten”, en een smartphone-app te creëren die informatie bevat over lopende ECI’s en de mogelijkheid om mobiel te kunnen ondertekenen.

Het opdrijven van de efficiëntie

1. Een gebruiksvriendelijk on-line systeem voorzien voor het verzamelen van handtekeningen door in de lijst van lopende ECI’s rechtstreeks een functie in te bouwen die ondertekenen mogelijk maakt, en door ondertekenaars  op het steunformulier de mogelijkheid te geven om aan te vinken dat ze hun mailadres willen delen met ECI organisatoren.  

2. ECI-organisatoren een datumkeuze bieden voor het lanceren van hun ECI binnen de zes maanden na de registratie ervan door de Commissie.  

Impact verzekeren

1. Het Parlementaire reglement moet een terugbetaling voorzien aan de zeven NGO-leden, plus aan maximum 28 vertegenwoordigers van succesvolle ECI’s, om de finale hoorzitting bij te wonen  

2. De Commissie moet een strengere opvolging verzekeren van succesvolle ECI’s middels intern overleg tussen de diensten; het voorstel van de Commissie moet door het College worden goedgekeurd op basis van een mondelinge behandeling.

3. Een reglementswijziging moet het Parlement verplichten te stemmen over elk succesvol ECI.

De komende herziening biedt een uitstekende gelegenheid om samen te werken met zowel maatschappelijke middenveldspelers als politici en ambtenaren, en de inspanningen te bundelen voor een verbetering van het ECI. Democracy International werkt met  actoren binnen de EU-instellingen om onze vragen te zien opgenomen worden in het formele revisieproces.

 

Tags: 

More on the ECI...

Rat in Research for Animal testing, Image by Understanding Animal Research, public domain
The European Citizens' Initiative is the world's first transnational tool of participative democracy. But the system needs reform if it is to avoid...
The poster of the public hearing. Source: European Parliament
EU decision-makers and stakeholders met for a hearing on 26 February 2015 in the European Parliament to discuss the vital need for reform of the...
The panel of the first ECI hearing on "Right2Water"
In view of the upcoming review of the European Citizens’ Initiative (ECI) the European Parliament is inviting experts and practitioners to a public...
The panel of the ECI Conference in Brussels on 10 December 2014
The European Citizens’ Initiative (ECI) is a phenomenal tool of transnational direct democracy, allowing citizens to directly influence agenda-...
Dutch ECI campaign - Actress Victoria Koblenko signs our petition pro ECI
 Michael Efler at a press conference The inclusion of the European citizens' initiative in the draft constitution is a great success for all those...
Maroš Šefčovič. Photo by Audiovisual Services of European Commission
European Commission Vice-President Maroš Šefčovič has epxressed his strong support for Democracy International's fundraising campaign for an ECI App...

Website Info

Democracy International is a registered association in Germany
(eingetragener Verein e.V.).

Gürzenichstraße 21 a-c
50667 Cologne
Germany
Phone: +49 (0) 221 669 66 50
Fax: +49 (0) 221 669 665 99
Email: contact@democracy-international.org

Amtsgericht Köln
VR-Nr. 17139

Full website information here

Data protection - Datenschutz
 

Bank

Democracy International e.V.
IBAN: DE 58370205000001515101
BIC: BFSWDE33XXX

Bank für Sozialwirtschaft
Konto: 1515101
BLZ: 37020500

Sign up

to our news, analyses and features on direct democracy worldwide!

Subscribe

Follow us